Spletna stran uporablja piškotke. Za namestitev analitičnih in drugih nenujnih piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje. Katere piškotke uporabljamo lahko kadarkoli preverite v pravilniku o piškotkih.

Pravilnik o zasebnosti

(Ta različica pravilnika o zasebnosti je v veljavi z dnem 1.1.2021)

Ta pravilnik, je skupaj s splošnimi pogoji poslovanja (dostopnimi na spletni strani www.pripelji.si) in pogodbami ter drugimi dokumenti, ki se na te splošne pogoje poslovanja nanašajo, osnova za obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih pridobi in zbira družba Pripelji Ideje, d.o.o., ko se uporablja platforma in s platformo povezani drugi produkti ter storitve v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o., kot tudi takrat, ko se stopi v stik z družbo na kakršenkoli drug način.

Zavezujemo se k spoštovanju in varovanju zasebnosti, saj se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena ključnih in najpomembnejših človekovih pravic. 25.5.2018 je začela veljati nova Splošna uredba EU o varstvu podatkov (morda vsem bolje poznana pod kratico GDPR – “General Data Protection Regulation”), ki postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa lahko posebej urejajo posamezne države članice (v Sloveniji bodo ta urejena v Zakonu o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2). V družbi Pripelji Ideje, d.o.o. se zavedamo pomembnosti izvrševanja takšne zakonodaje, še več spoštujemo pravico do zasebnosti vseh, ki uporabljajo platformo in druge produkte in storitve v lasti družbe Pripelji ideje, d.o.o., zato se zavezujemo in obljubljamo, da ravnamo z osebnimi podatki in drugimi podatki odgovorno in pazljivo, ter z različnimi varnostnimi ukrepi skrbimo, da do njih ne dostopajo nepooblaščene osebe, kot prav tako preprečujemo njihovo izgubo in nenamerno uničenje.

Veljavni pravilnik o zasebnosti je vedno na voljo v elektronski obliki na spletni strani www.pripelji.si. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ima pravico, da ta pravilnik v skladu z zakonodajo spreminja in dopolnjuje z novimi določili, pri tem je vsaka različica posebej datirana, trenutna veljavna različica pa vidna na vrhu tega dokumenta.

1 Predstavitev pojmov in upravljavca

Platforma: rezervacijska platforma oziroma informacijsko-povezovalni sistem v upravljanju družbe Pripelji Ideje, d.o.o., kjer lahko pogodbenik naroči prevozno storitev in s prevozom povezane druge storitve pri enem izmed partnerjev kurirjev (platforma, ki predstavlja informacijsko-povezovalni sistem je sestavljena iz spletne strani www.pripelji.si in z njo povezanih domen, poddomen, kot tudi vse vsebine, ki se na teh spletnih straneh zagotavlja, mobilne aplikacije, podatkovne baze, algoritmov, ter drugih z informacijsko-povezovalnim sistemom povezanih tehnologij, funkcij, programov in ostale intelektualne lastnine v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o.)

Partner kurir: pogodbeni partner družbe Pripelji Ideje, d.o.o., med katere vključujemo uveljavljene ponudnike poštnih, kurirskih in drugih s prevozom povezanih storitev, kot tudi kurirje neodvisne pogodbenike, ki imajo na trgu registrirano ustrezno dejavnost za izvajanje prevozne storitve

Pogodbenik/Naročnik/Uporabnik/”vi”: pravna ali fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost

Pošiljatelj: pravna ali fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost, je lastnik ali/in prodajalec vsebine v pošiljki in pošiljatelj pošiljke

Prejemnik: pravna ali fizična oseba, ki ji je pošiljka namenjena

Obiskovalec: posameznik(ca), ki je obiskal(a) spletno stran www.pripelji.si ali druge produkte in storitve v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, matična št.: 8209898000, ID številka za DDV: SI19081758 (v nadaljevanju družba Pripelji Ideje, d.o.o. ali samo družba ali “mi”) je upravljavec osebnih podatkov in drugih podatkov ter informacij, ki jih obiskovalec, pogodbenik, pošiljatelj ali prejemnik posreduje z uporabo platforme in drugih produktov ter storitev v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o.

Platforma, kot tudi drugi produkti in storitve v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o. lahko vsebujejo povezave do spletnih strani in drugih produktov tretjih oseb, kot tudi pogodbenih partnerjev, drugih partnerskih omrežij in tudi ponudnikov oglaševanj. V kolikor se sledi takšnim povezavam se mora upoštevati, da na takšnih spletnih straneh in drugih produktih, veljajo ločena oziroma pravila zasebnosti tretjih oseb, pogodbenih partnerjev in drugih partnerskih omrežij ali/in ponudnikov oglaševanj, za katera družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti in obveznosti.

Zraven družbe Pripelji Ideje, d.o.o. lahko nekatere zbrane osebne podatke v svojem imenu in za svoj račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki družbi nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov (na primer razvijalci ali vzdrževalci spletnih strani in drugih informacijskih rešitev ter storitev), prav tako pa zbrane osebne podatke obdelujejo samostojni upravljavci, ki jih družba angažira za zagotavljanje storitev potrebnih za izvajanje pogodb (na primer partnerji kurirji).

Z uporabo platforme ter drugih produktov in storitev v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o., obiskovalec, pogodbenik, pošiljatelj ali prejemnik izjavlja, da je seznanjen s pogoji o zasebnosti in tem pravilnikom o zasebnosti.

2 Obdelava osebnih podatkov

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. zbira osebne podatke na različne načine in za različne namene. Osebne podatke lahko pridobimo z obiskom oziroma brskanjem (to pomeni brez namena oddaje naročila preko platforme) po spletni strani www.pripelji.si, izpolnjevanjem in oddajo obrazcev, ki so dostopni na spletni strani www.pripelji.si, ali neposredno vzpostavljeno komunikacijo z družbo preko telefona, elektronske pošte ali kako drugače.

Z registracijo uporabniškega računa ali/in oddajo naročila preko platforme se pogodbenik seznani s praksami in pravili opredeljenimi v tem pravilniku o zasebnosti, prav tako pogodbenik zagotavlja in jamči, da so vse osebe, katerih osebni podatki so posredovani družbi Pripelji Ideje, d.o.o. v sklopu registracije ali/in upravljanja uporabniškega računa, kot tudi v primeru oddaje naročila preko platforme, seznanjene s tem pravilnikom o zasebnosti.

Podatki, ki jih obdelujemo, vključujejo:

Podatke o obiskovalcu: ime in priimek posameznika/ce ali naziv podjetja ter ime in priimek odgovorne osebe v podjetju, točen naslov in kontaktni podatki (naslov elektronske pošte ali/in telefonska številka)

Podatke o pogodbeniku: naziv podjetja in drugi s podjetjem povezani javno dostopni podatki (na primer naslov sedeža podjetja ali/in podružnice podjetja, idr.), podatki povezani z bančnim računom podjetja (na primer številka bančnega računa ali/in podatki o plačilni kartici), podatki povezani z uporabniškim računom pogodbenika (na primer uporabniško ime in geslo, ki je shranjeno v šifrirani obliki), ime in priimek, kot tudi službeni kontaktni podatki (naslov elektronske pošte ali/in telefonska številka) odgovorne osebe v podjetju oziroma osebe, ki upravlja z registriranim uporabniškim računom, ime in priimek, kot tudi službeni kontaktni podatki (naslov elektronske pošte ali/in telefonska številka) osebe zadolžene za predajo pošiljk partnerjem kurirjem, in morebitni drugi podatki o pogodbeniku

Podatke o prejemniku: ime in priimek posameznika/ce ali naziv podjetja ter ime in priimek odgovorne osebe v podjetju, ki je odgovorna za prevzem pošiljke, točen naslov dostavne lokacije oziroma prejemnika in kontaktni podatki (naslov elektronske pošte ali/in telefonska številka) prejemnika

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. zagotavlja tehnološke rešitve in vse potrebne varnostne ukrepe za popolno varnost izvedbe plačila neposredno preko platforme z izbrano plačilno kartico. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov se izvaja v varnem načinu, pri tem se podatki kodirajo in na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Vsa izvedena plačila s plačilno kartico so opravljena preko varnega zunanjega plačilnega sistema ponudnika “Stripe”, ki je naš partner za procesiranje in obdelavo plačil. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne shranjuje nobenih podatkov o plačilnih karticah, saj se celoten postopek preverjanja in procesiranja plačila izvede v zunanjem sistemu ponudnika “Stripe”. Podrobne informacije o ponudniku “Stripe” in storitvah, ki jih ponudnik ponuja, vključno z njihovim pravilnikom o zasebnosti in sklopom podatkov o izvedenih plačilih in s plačili povezanimi drugimi informacijami, ki jih ponudnik zbira in obdeluje, lahko preverite na spletni strani https://stripe.com/en-gb-si/privacy.

V družbi Pripelji Ideje, d.o.o. lahko zbiramo osebne podatke tudi samodejno, medtem, ko se uporablja platforma ali drugi produkti ter storitve v lasti družbe. V teh primerih zbiramo osebne podatke, kot so IP naslov, tip elektronske naprave, vrsta operacijskega sistema, podatki o brskalniku, datum in čas uporabe platforme oziroma posameznih produktov, ki so del platforme, kot tudi informacije o sesutjih oziroma nastalih napakah pri uporabi naših produktov.

Za samodejno zbiranje osebnih podatkov, normalno delovanje spletne strani www.pripelji.si in drugih produktov ter storitev, kot tudi za potrebe analiziranja prometa, se uporablja piškotke in druge tehnologije. Več o piškotkih in njihovem upravljanju si lahko preberete v Pravilniku o piškotkih.

V nekaterih primerih lahko družba Pripelji Ideje, d.o.o. posebej zaprosi za pridobitev izrecnega soglasja obdelave osebnih podatkov.

3 Namen obdelave osebnih in drugih podatkov

Osebne in druge podatke, ki smo jih zbrali v skladu s tem pravilnikom, se uporablja za naslednje namene:

 • za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, ki so sklenjene med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in pogodbenikom v skladu s splošnimi pogoji poslovanja, ki so dostopni na spletni strani www.pripelji.si (na primer za potrebe obdelave oddanih naročil preko platforme, rezervacijo partnerja kurirja in posredovanje naročila izbranemu partnerju kurirju, idr.)
 • za razreševanje prejetih vprašanj in drugih dilem povezanih z uporabo platforme ali/in različnih storitev, kot tudi ostalih dejavnosti, ki jih opravlja družba Pripelji Ideje, d.o.o., ter za posredovanje odgovorov
 • za preverjanje prejetih povpraševanj in dajanje odgovorov ali/in ponudbe
 • za zagotavljanje varne in učinkovite vsebine preko platforme in drugih produktov ter storitev
 • za izvajanje vzdrževalnih dejavnosti (na primer za prestrezanje poskusov vdorov v sistem, izvajanje potrebnih varnostnih in drugih posodobitev oziroma sprememb, idr.)
 • za obveščanje o spremembah poslovanja
 • za izvajanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti (na primer za potrebe spremljanja uporabe platforme, da lahko prepoznamo težave ali/in potrebe pri uporabi in se nanje odzovemo z izboljšavami in nadgradnjo storitev)
 • za obveščanje o ugodnostih in novostih v ponudbi ponujenih storitev
 • za izvajanje neposrednega trženja, toda le, če smo za to prejeli izrecno soglasje

4 Razkrivanje osebnih in drugih podatkov

Pri razkrivanju in deljenju osebnih in drugih podatkov se držimo vseh varnostnih ukrepov, sproti preverjamo ali različne organizacije in podjetja s katerimi pogodbeno sodelujemo ali/in uporabljamo njihove produkte, storitve in druge rešitve, tudi same izpolnjuje pogoje na področju zakonodaje o varovanju podatkov in zasebnosti.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren obiskovalec, pogodbenik, pošiljatelj ali prejemnik tudi sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko protivirusno zaščito na elektronskih napravah ter programih in aplikacijah znotraj naprav, ki jih uporablja, prav tako pa mora pogodbenik poskrbeti za varno shranjevanje svojega uporabniškega imena in gesla, kot tudi morebitnih drugih avtentikacijskih podatkov, ki so del registriranega uporabniškega računa pogodbenika.

Zbrane osebne podatke in druge podatke lahko obdelujejo:

 • zaposleni in druge pooblaščene osebe v družbi Pripelji ideje, d.o.o.
 • obdelovalci (na primer podjetja, ki zagotavljajo gostovanje in druge informacijske in komunikacijske storitve, kot tudi podjetja, ki zagotavljajo infrastrukturo za shranjevanje podatkov) in samostojni upravljalci (na primer partnerji kurirji, ki so izvajalci prevozne storitve in s prevozom povezanih drugih storitev, ki jih lahko naroči pogodbenik z oddajo naročila preko platforme)
 • potencialni kupci družbe Pripelji ideje, d.o.o., toda le, če smo za to prejeli izrecno soglasje
 • državne in vladne organizacije ter druge institucije in organi pregona, ki smo jim v skladu z zakonodajo dolžni razkriti podatke, kot tudi zaradi izvrševanja in uveljavljanja določil iz splošnih pogojev poslovanja, ki so dostopni na strani www.pripelji.si

Družba Pripelji ideje, d.o.o. brez prejetega soglasja, ne razkriva osebnih podatkov tretjim osebam za njihovo lastno uporabo, oziroma ne razkriva in posreduje osebnih in drugih podatkov nikomur, razen če je to res potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti na podlagi prejetih zahtev državnih organov.

Pravica do spreminjanja, brisanja in informiranja o zbranih podatkih

Družba Pripelji ideje, d.o.o. obdeluje osebne podatke le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanih ciljev. V kolikor so osebni podatki pridobljeni na podlagi privolitve, katere namen ni posebej opredeljen v tem pravilniku o zasebnosti pa v obsegu, za katerega je bila privolitev dana.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. hrani osebne podatke tako dolgo, dokler se ne umakne privolitev ali zahteva njihov izbris oziroma tako dolgo dokler je to nujno potrebno, da se izpolni vse pogodbene obveznosti in zadosti zakonodajnim predpisom, v nobenem primeru pa se osebnih podatkov ne hrani za nedoločen čas.

Obiskovalec, pogodbenik, pošiljatelj ali prejemnik imajo pravico, da lahko kadarkoli od družbe Pripelji Ideje, d.o.o. zahtevajo informacije o tem katere osebne podatke obdelujemo, pravico dostopa do teh podatkov, ter spreminjanja oziroma izbrisa osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti in splošnimi pogoji poslovanja, ki so dostopni na spletni strani www.pripelji.si oziroma v skladu z zakonodajo.

Obiskovalec, pogodbenik, pošiljatelj ali prejemnik imajo pravico, da lahko kadarkoli zavrnejo ali prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov v marketinške namene. To je vedno omogočeno v sklopu uporabe platforme, ali pa s poslanim zahtevkom na naslov elektronske pošte info@pripelji.si.

Za vse osebne podatke, ki jih obdeluje družba Pripelji ideje, d.o.o., kot tudi za način na katerega uporabljamo osebne podatke, se lahko kadarkoli zahteva informacije o njihovi obdelavi, omejitev uporabe, ter spremembe ali izbris osebnih podatkov, vse v obsegu, kot ga določa zakonodaja. To je vedno omogočeno s poslanim zahtevkom na naslov elektronske pošte info@pripelji.si.